Struktur

999

ASAN Həyat və funksional yardımçı xidmətlərlə iş departamenti

Artboard 1e

İnsan resursları və hüquq departamenti

edr

    Maliyyə və təminat departamenti

fefd

  Proqramlaşdırma və servis departamenti

Artboard 1

İnnovasiyalarla iş və Marketinq departamenti