“Azərsu” ASC

“Azərsu” ASC  tərəfindən göstərilən xidmətlər

 

 

Xidmətin adı Xidmət haqqı
İtirilmiş və zədələnmiş smart kartın yenisi ilə əvəz edilməsi əhali-5 AZN (qeyri əhali-10 AZN)
Qeydiyyatda olan və abonent bazasında təsdiqini tapmış məcburi köçkün abonentlərinin limitlərinin verilməsi ödənişsiz
Borcların çap olunması və borc haqqında məlumatın verilməsi ödənişsiz
Abonentlərin şəxsi məlumatlarında dəyişikliklərin edilməsi ödənişsiz
Smart tipli sayğacların istismarı ilə bağlı məlumatın verilməsi ödənişsiz
Mexaniki sayğacların smart tipli sayğaclar ilə əvəz olunması səbəbindən yeni smart kartların verilməsi ödənişsiz
Smart tipli sayğacın digər smart tipli sayğac ilə əvəz olunması səbəbindən yeni smart kartların verilməsi və əvvəlki kartda qalan sərfiyyatın yeni karta köçürülməsi ödənişsiz
Yeni su təchizatı şəbəkəsinin çəkilişi nəticəsində quraşdırılmış smart tipli sayğacın kartının verilməsi ödənişsiz
“Ödəniş provayder” vasitəsilə həyata keçirilmiş qüsurlu ödənişin bərpa edilməsi, düzgün hesaba keçirilməsi və ya ləğv edilməsi ödənişsiz
Smart tipli sayğac quraşdırılan tarixdən karta yükləmələr haqqında məlumatın verilməsi ödənişsiz
Məcburi köçkünlük arayışlarının abonent bazasına işlənməsi ödənişsiz
Xidmətlərdən istifadəyə görə borcun olmaması barədə arayışın verilməsi ödənişsiz
Qeyri-əhali abonentləri üzrə itirilmiş və zədələnmiş smart kartların yenisi ilə əvəz edilməsi ödənişsiz
Su sayğaclarının quraşdırılması  əhali ödənişsiz, qeyri-əhali ödənişli (ödəniş sifariş əsasında müəyyən edilir)
Smart kart tipli su sayğaclarına servis xidmətinin göstərilməsi ödənişsiz
Mövcud su sayğacının işlək vəziyyətinin yoxlanılması ödənişsiz
Xidmətlər üzrə borcun araşdırılması ödənişsiz
Yeni su xətti çəkilişi üçün texniki şərtin verilməsi  Əhaliyə 30 metrə qədər ödənişsiz, qeyri-əhali ödənişli (ödəniş sifariş əsasında müəyyən edilir )
Yeni abonentin qeydiyyata alınması ödənişsiz
Su sayğaclarının təmiri və yaxud nasaz sayğacların dəyişdirilməsi ödənişsiz