Beynəlxalq Mükafatlandırma Sammiti (WSA) məzmunu “BMT İnformasiya Cəmiyyəti üzrə Dünya Sammiti”nin (UN WSIS) fəaliyyət planını özündə əks etdirir və bazarın inkişaf tələblərini qarşılamaq üçün müntəzəm olaraq yenilənir.

BEYNƏLXALQ MÜKAFATLANDIRMA SAMMİTİ KATEQORİYALARI

HÖKÜMƏT VƏ VƏTƏNDAŞLARLA İŞ

HÖKÜMƏT VƏ VƏTƏNDAŞLARLA İŞ

xidmətlər| açıq məlumat bazası| demokratik iştirak
SƏHİYYƏ VƏ SAĞLAMLIQ

SƏHİYYƏ VƏ SAĞLAMLIQ

tibbi xidmət | idman | həyat tərzi
ELM VƏ TƏHSİL

ELM VƏ TƏHSİL

bilik | elm | bacarıqlar
ƏTRAF MÜHİT VƏ YAŞIL ENERJİ

ƏTRAF MÜHİT VƏ YAŞIL ENERJİ

iqlim | davamlı resurslar| kənd təsərrüfatı
MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM

mədəni irs | əyləncə | ənənələr
AĞILLI EVLƏR VƏ URBANİZASİYA

AĞILLI EVLƏR VƏ URBANİZASİYA

mobillik | məhsuldar iş | davamlı yaşayış
BİZNES VƏ KOMMERSİYA

BİZNES VƏ KOMMERSİYA

innovativ xidmətlər | təhlükəsizlik | maliyyə | marketinq
SOSİAL SƏLAHİYYƏT VƏ GÜCLƏNMƏ

SOSİAL SƏLAHİYYƏT VƏ GÜCLƏNMƏ

müxtəliflik | gender | ədalətlilik | insan hüquqları