"İNNOVASİYALAR MƏRKƏZİ" MMC-nin Keyfiyyət üzrə siyasəti

"İNNOVASİYALAR MƏRKƏZİ" MMC-nin rəhbərliyi bəyan edir:

Keyfiyyət sahəsində strategiyamız ümumi inkişaf konsepsiyamızın ayrılmaz hissəsidir

İşçi heyətin bilik, bacarıq və səriştəliliyinin artırılması üçün mütəmadi olaraq təlimlər keçiririk

"İNNOVASİYALAR MƏRKƏZİ" ilə əlaqədə olan podratçılara, firmalara, müəssisələrə və digər partnyorlara İSO 9001:2015 standartının (Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi) tələblərinin əlçatan olmasını təmin edirik

Öz fəaliyyətimizdə ən qabaqcıl və mükəmməl, son texnologiyaların tətbiqini, təklif etdiyimiz xidmətlərinin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsini ön plana çəkirik

"İNNOVASİYALAR MƏRKƏZİ" istehsal sahələrini, təklif etdiyi xidmətlərin çeşidlərini və keyfiyyət göstəricilərini beynəlxalq və milli standartlara, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik və normativ qaydaların tələblərinə uyğunlaşdırır

Biz xidmət sahələrimizi ümumi inkişaf strategiyamıza uyğun olaraq müştərilərin və sifarişçilərin ehtiyac və tələblərini nəzərə almaqla genişləndiririk. Bu məqsədlə müştərilərin istək və arzuları müntəzəm olaraq öyrənilir və təhlil olunur

Fəaliyyət göstərdiyimiz sahələrdə yarana biləcək keyfiyyət üzrə riskləri maksimum dərəcədə azaltmaq məqsəd ilə dövri olaraq risklər qiymətləndirilir və təhlillər aparırıq

Rəhbərlik şirkətin fəaliyyətinin keyfiyyət meyarlarının yüksək səviyyədə olmasına əmin olmaq məqsədi ilə daim təhlillər aparır və lazımi nəticələrə nail olmaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər görür

Biz idarəetmə sisteminin səmərəliliyini və xidmətlərimizin keyfiyyətini daim yaxşılaşdırmağa çalışırıq. Bu məqsədlə öz işimizdə ən yaxşı təcrübələri nəzərə alır və proseslərin və layihələrin idarə edilməsi zamanı sistemli yanaşma prinsipini əsas götürürük. "İNNOVASİYALAR MƏRKƏZİ"-də proseslərin qarşılıqlı şəkildə koordinasiya olunması, daxili idarəetmənin mərkəzləşdirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi prioritet məsələlərdən biridir

"İNNOVASİYALAR MƏRKƏZİ" keyfiyyət sahəsində qəbul edilmiş qərarları rəhbər tutaraq hazırki və uzunmüddətli dövr üçün dövlət və özəl müştərilərin maraqlarını nəzərə almaqla keyfiyyəti idarəetmə sisteminin yararlılığının, adekvatlığının və səmərəliliyinin təmin edilməsi məqsədilə dövri olaraq təhlillər aparır